EHBO Insigne

De eisen voor het halen voor het EHBO vaardigheidsinsigne zijn volgens de Scoutquest site. Mogelijk dat je eigen groep nog aanvullende eisen heeft. In ieder geval is het halen van dit insigne geen eenmalige inspanning. Het vereist zich herhalende oefening om op niveau te blijven.

De 5 van de EHBO
1. Let op gevaar!
2. Wat is er gebeurd?
3. Stel gerust
4. Regel deskundige hulp
5. Help slachtoffer ter plaatse
Terug Boven