Geocaching

Hoe spreek je Geocaching uit?

Als Dzjio-kesjing. Het woord cache (schat) dus als kesj. Dus niet als ketsjing!

Wat is Geocaching?

Garminetrex10_300Geocaching is een avontuurlijk spel voor GPS gebruikers. Deelnemen met schatzoeken, op z’n Engels ‘cache hunt’, is een goede manier om de voordelen en de prachtige mogelijkheden van een GPS te leren kennen. Het basisidee is dat personen en organisaties/verenigingen (denk hierbij aan bijv. de scouting) caches verstoppen over de hele wereld en de locaties van deze caches delen door op internet hun exacte positie te melden. Andere GPS gebruikers benutten deze coördinaten om deze caches te vinden.

Is de cache eenmaal gevonden, dan geeft de cache, oftewel schat, z’n geheimen prijs en beloont de vinder met een variëteit aan beloningen.
Aan de vinder wordt gevraagd iets uit te cache te nemen en hiervoor in de plaats weer iets achter te laten.

Is Geocaching ook onder andere namen bekend?

Ja, in het Engels o.a. The GPS Stash Hunt en Global Positioning Stash hunt. Deze begrippen zijn uitwisselbaar. Geocaching is hoe dan ook de standaard benaming. In Nederland kan men spreken van schatzoeken, hoewel schatzoeken een andere lading heeft dan Geocaching.

Het woord Geocaching is samengesteld uit GEO wat staat voor Geografie en Caching wat staat voor het verstoppen van een schat (cache). Een cache in computer termen is informatie die is opgeslagen in geheugen welke snel is te onttrekken, maar de term wordt ook gebruikt in de hiking/camping wereld als plaats waar proviand is verstopt.

Waar gaat het over?

Je geeft mij de coördinaten en ik weet waar ik de cache kan vinden. Klinkt nogal simpel.
Laat je niet misleiden, het is moeilijker dan je denkt. Een schat vinden is één, om op de plaats van de cache te komen is een heel ander verhaal.

TerugBoven